perjalanan lalat hijau

LALAT HIJAU, sebuah catatan perjalanan untuk beberapa waktunya ke depan


2 November 2005, 22:30 : yang kelima


baby
Originally uploaded by lalat hijau.

Ketika malam takbiran kemarin tiba-tiba menjadi malam tersibuk,

ketika pertama kalinya aku lihat darahku sendiri keluar dalam jumlah sebanyak itu,

ketika akhirnya ketegangan, tangis, dan kegelisahan kita semuapun pecah menjadi senyum bahagia dan dahi berkeringat,

ketika sebuah kehidupan lagi muncul,

ketika yang kelima datang.

namun, perjuangan tentunya tetap tak akan pernah usai..

0 Responses to “2 November 2005, 22:30 : yang kelima”

Posting Komentar


Web This Blog


XML

Powered by Blogger

make money online blogger templates
Free chat widget @ ShoutMix

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!© 2006 perjalanan lalat hijau | Blogger Templates by GeckoandFly.
blog ini berisi catatan, kenangan, keluhan, caci maki, khayalan, pengakuan, tiruan, dan hasil kopi paste
blog ini tidak ada hubungannya dengan lalatx atau padepokan silat tertentu, pengelola sebenarnya tidak suka warna ijo!